Աշտարակի կամուրջ Քասախ գետի կիրճի վրայով

Կամրջի առաջին հերթը շահագործման է հանձնվել 1994թ.-ին, իսկ երկրորդը` 2003թ.-ին: Կամրջի երկարությունը 368մ է, լայնությունը` 26մ (1,5+2x11,5+1,5): Կամրջային անցումը բաղկացած է ձախափնյա էստակադայից (6x24մ) և մետաղական թռիչքային կառուցվածքից (63+84+63մ): Կամրջի բարձրությունը Քասախ գետի մակարդակից 58մ է: Մետաղական թռիչքային կառուցվածքի երթևեկելի մասը իրականացված է պողպատե օրթոտրոպ սալի վրա: Բարձր հենարանները կառուցված են տուփավոր հատվածքի ե/բ բլոկներից (B40 դասի բետոն) 5,0x3.8x1.2 չափսերով`0,35մ պատի հաստությամբ:Բարձր հենարանները նախալարվել են գերամուր ամրանային ճոպանների օգնությամբ: Էստակադայի երկաթբետոնյա հենարանները կառուցված են սնամեջ ցցերից: Հավաքովի ե/բ - 1415մ3 Միաձույլ ե/բ - 8200մ3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ - 2500տ Երթևեկելի մասի մակերեսը - 9620մ2

Հավաքովի ե/բ

1415մ3

Միաձույլ ե/բ

8200մ3

Մետաղական կոնստրուկցիաներ

2500տ

Երթևեկելի մասի մակերեսը

9620մ2