Ստեփանավանի կամուրջ Ձորագետ գետի կիրճի վրայով

Կամուրջը շահագործման է հանձնվել 1989թ.: Կամրջի ամբողջ երկարությունը 237մ է, լայնությունը ` 23մ (2,0+19,0+2,0): Կամրջային անցումը բաղկացած է աջափնյա էստակադայից (1x18մ), մետաղական թռիչքային կառուցվածքից (3x63=189մ) և ձախափնյա էստակադայից (1x18մ): Կամրջի բարձրությունը Ձորագետ գետի մակարդակից 58մ է: Մետաղական թռիչքային կառուցվածքի երթևեկելի մասը իրականացված է պողպատե օրթոտրոպ սալի վրա: Բարձր հենարանները կառուցված են տուփավոր հատվածքի ե/բ բլոկներից (B 40 դասի բետոն) 5x3,8x1,2 չափսերով ` 0,35մ պատի հաստությամբ:Կառուցումից հետո բարձր հենարանները նախալարվել են գերամուր ամրանային ճոպանների օգնությամբ: Հավաքովի երկաթբետոն – 1870մ3 Միաձույլ երկաթբետոն – 4560մ3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ – 1210տ Երթևեկելի մասի մակերեսը – 5460մ2

Հավաքովի ե/բ

1870մ3

Միաձույլ ե/բ

4560մ3

Մետաղական կոնստրուկցիաներ

1210տ

Երթևեկելի մասի մակերեսը

5460մ2