Կամուրջ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու կմ 2639+180,5-ում Զամանլու գետի կիրճի վրայով

Կամրջի շինարարությունը սկսվել է 2006թ.-ին ավելի քան 100 տարի գործող հին կամրջի կողքին` գնացքների երթևեկությունը նոր կամրջի վրա տեղափոխելու համար,քանի որ հին կամրջի թռիչքային կառուցվածքի տարրերը քայքայված,կոռոդացված վիճակում են գտնվում:Թռիչքային կառուցվածքը բաղկացած է վերին երթևեկությամբ միջանցիկ ֆերմաներից`հաշվարկված С-14 երկաթուղային բեռնվածքի համար: Կամրջի երկարությունը 170մ է,երկայնական սխեման`3x51,014մ: Հենարանների բարձրությունը 27մ է: Հավաքովի երկաթբետոն – 33մ3 Միաձույլ երկաթբետոն –3208մ3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ – 592տ

Հենարանների բարձրությունը

27մ

Հավաքովի երկաթբետոն

33մ3

Միաձույլ երկաթբետոն

3208մ3

Մետաղական կոնստրուկցիաներ

592տ