Արաքս գետի վրայի Մեղրիի կամուրջ

Հայաստանի հանրապետության և Իրանի Իսլամական հանրապետության միջև սահմանային կամուրջը շահագործման է հանձնվել 1995թ.: Կամրջի ամբողջ երկարությունը 207,72մ է, լայնությունը ` 13,5մ(1,0+11,5+1,0): Թռիչքային կառուցվածքը մետաղական է (3x63մ) ` երկաթբետոնե երթևեկելի մասի սալով: Կամրջի միջանկյալ հենարանների հիմքերը կառուցված են իջեցվող հորերի սկզբունքով: Հավաքովի երկաթբետոն – 1440մ3 Միաձույլ երկաթբետոն – 3630մ3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ – 600տ Երթևեկելի մասի մակերեսը ` 2805մ2

Հավաքովի երկաթբետոն

1440մ3

Միաձույլ երկաթբետոն

3630մ3

Մետաղական կոնստրուկցիաներ

600տ

Երթևեկելի մասի մակերեսը

2805մ2