Միաթռիչք մետաղական կամուրջ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու Թումանյան-Շահալի վազուրդի կմ 2635+369,4 -ում

Միաթռիչք մետաղական կամուրջ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու Թումանյան-Շահալի վազուրդի կմ 2635+369,4 -ում Կամուրջը կառուցվել է 1899թ.: Թռիչքային կառուցվածքի նյութը ` զոդված երկաթ: Շահագործման տարիների ընթացքում թռիչքային կառուցվածքի տարրերը վնասվել, կոռոդացվել են, մինչդեռ երկաթուղային բեռնվածքներն ավելի քան 100 տարվա ընթացքում զգալիորեն աճել են` համեմատած այն ժամանակվա նորմերի հետ: 2012թ. ապրիլից սկսած <Կամուրջշին> ՓԲԸ -ի ուժերով իրականացվում են ափային հենարանների վերակառուցման և վերին երթևեկությամբ միջանցիկ ֆերմաներից բաղկացած թռիչքային կառուցվածքը` ներքին երթևեկությամբ ֆերմաներից 44,79մ երկարությամբ նոր թռիչքային կառուցվածքով փոխարինման աշխատանքները: Նոր թռիչքային կառուցվածքը հաշվարկված է C-14 ժամանակակից երկաթուղային բեռնվածքի համար: Աշխատանքներն ավարտվել են 2012թ. վերջում:

Թռիչքային կառուցվածքի նյութը

զոդված երկաթ

Աշխատանքներն ավարտվել են

2012թ. վերջում