Երևանի արևմտյան շրջանցող ճանապարհի հատվածների կառուցում.

Նոր Շիրակի ճանապարհահատվածի և Արտաշատի խճուղու կմ 0+202, կմ 0+318.565 և կմ 0+399 հատվածներում ուղեանցների կառուցման աշխատանքներ