Եռաթռիչք մետաղական կամուրջ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու Քոբեր-Թումանյան վազուրդի կմ 2626+816.8-ում

Եռաթռիչք մետաղական կամուրջ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու Քոբեր-Թումանյան վազուրդի կմ 2626+816.5 -ում Կամուրջը կառուցվել է 1898թ.: Թռիչքային կառուցվածքի նյութը ` զոդված երկաթ: Շահագործման տարիների ընթացքում թռիչքային կառուցվածքի տարրերը վնասվել, կոռոդացվել են, մինչդեռ երկաթուղային բեռնվածքները ավելի քան 100 տարվա ընթացքում զգալիորեն աճել են` համեմատած այն ժամանակվա նորմերի հետ: 2012թ. մայիսից սկսած <Կամուրջշին> ՓԲԸ -ի ուժերով իրականացվում են հենարանների վերակառուցման և վերին երթևեկությամբ միջանցիկ ֆերմաներից բաղկացած թռիչքային կառուցվածքը` ներքին երթևեկությամբ ֆերմաներից 44,79մ երկարությամբ նոր թռիչքային կառուցվածքով, ինչպես նաև 11,8մ երկարությամբ հոծ պատերով եզրային թռիչքները նորերով` 12,345մ երկարությամբ թռիչքներով փոխարինման աշխատանքները: Նոր թռիչքային կառուցվածքը հաշվարկված է С-14 ժամանակակից երկաթուղային բեռնվածքի համար: Աշխատանքներն ավարտվել են 2012թ. վերջում:

Թռիչքային կառուցվածքի նյութը

զոդված երկաթ

Աշխատանքներն ավարտվել են

2012թ. վերջում