Հյուսիս-Հարավ ա/ճանապարհային միջանցքի I տրանշ. Մուղնիի (ՊԿ 249+46) ուղեանցի վերակառուցման աշխատանքներ

Մուղնիի (ՊԿ 249+46) ուղեանցի վերակառուցման աշխատանքներ