Երևան քաղաքի Գ. Նժդեհ պողոտայի ուղետար

2010 թ. <<Կամուրջշին>> ՓԲԸ-ն իրականացրեց Երևան քաղաքի Գ. Նժդեհ պողոտայի ` վթարային վիճակում գտնվող ուղետարի վերակառուցումը: Փոխվեցին թռիչքային կառուցվածքի բոլոր հեծանները, ուժեղացվեցին հենարանները և պարզունակները, իրականացվեց նոր երթևեկելի մաս ` բաց դեֆորմացիոն կարերով: Հին ` 23x14,1մ երկայնական սխեման փոխվեց նորով ` 5x14,1+2x28+6x14,1+2x28+5x14,1մ: Կամրջի երկարությունը 324,3մ է, լայնությունը ` 27,2մ (3,3+20,6+3,3):

Կամրջի երկարությունը

324,3մ

լայնությունը

27,2մ