Երևան քաղաքի Ավետիսյան, Սարալանջի և Հերացու փողոցները միացնող նոր մայրուղու ուղեանց և էստակադա

Ուղեանցը շահագործման է հանձնվել 2008թ.: Երկարությունը 59,35մ: Երկայնական սխեման` 2x28մ: Լայնությունը ` 13մ (0,5+12,0+0,5):

Երկարությունը

59,35մ

Երկայնական սխեման

2x28մ

Լայնությունը

13մ