Դավթաշենի կամուրջ Հրազդան գետի կիրճի վրայով ք. Երևանում

Կամուրջը հանձնվել է շահագործման 2000թ.: Կամրջի ամբողջ երկարությունը 496մ է, լայնությունը` 32մ (3,0+26,0+3,0): Կամրջային անցումը բաղկացած է աջափնյա էստակադայից (4x28մ), մետաղական թռիչքային կառուցվածքից (47,8+3x80+64մ) և ձախափնյա միաթռիչք էստակադայից (1x15մ): Կամրջի բարձրությունը Հրազդան գետի մակարդակից 92մ է: Մետաղական թռիչքային կառուցվածքի երթևեկելի մասը իրականացված է օրթոտրոպ սալի վրա: Բարձր հենարանները կառուցված են տուփավոր հատվածքի ե/բ բլոկներից (B40 դասի բետոն) 5,0x3.8x1.2 չափսերով` 0,35մ պատի հաստությամբ: Բարձր հենարանները նախալարվել են գերամուր ամրանային ճոպանների օգնությամբ: Հավաքովի ե/բ - 4690մ3 Միաձույլ ե/բ - 9100մ3 Մետաղական կոնստրուկցիաներ - 4555տ Երթևեկելի մասի մակերեսը - 15900մ2

Հավաքովի ե/բ

4690մ3

Միաձույլ ե/բ

9100մ3

Մետաղական կոնստրուկցիաներ

4555տ

Երթևեկելի մասի մակերեսը

15900մ2