ԿԱՄՈՒՐՋՇԻՆ

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Մեր մասին

<<Կամուրջշին>> փակ բաժնետիրական ընկերությունը քաջ հայտնի է Հայաստանի շինարարական շուկայում: Կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղություններն են` երկաթուղային, ավտոճանապարհային և հետիոտնային կամուրջների, ուղեանցների, էստակադաների և այլ ինժեներական կառույցների շինարարություն ինչպես տրանսպորտային, այնպես էլ շինարարության այլ ճյուղերում (հիդրոտեխնիկական կառույցներ, բնակելի և արտադրական շենքեր և այլն):

Կարդալ մեր մասին