Ծրագրեր
Միաթռիչք մետաղական կամուրջ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու Թումանյան-Շահալի վազուրդի կմ 2635+369,4 -ում   Կամուրջը կառուցվել է 1899թ.: Թռիչքային կառուցվածքի նյութը ` զոդված երկաթ: Շահագործման տարիների ընթացքում թռիչքային կառուցվածքի տարրերը վնասվել, կոռոդացվել են, մինչդեռ երկաթուղային բեռնվածքներն ավելի քան 100 տարվա ընթացքում զգալիորեն աճել են` համեմատած այն ժամանակվա նորմերի հետ: 2012թ. ...